Life: stirred, not shaken.

La vida: mezclada, no agitada.

 

 

@