Just as annoying as rain is, but too beautiful to be unforgiven.

Es igual de molesta que la lluvia, pero se le perdona por ser bonita. 

@